ILTC: Nici un pas în urmă, nici un pas pe loc!

În ultimele zile de iarnă, care au rămas deja în urmă, la Centrul Internațional de Limbi Străine a avut loc unul din seminarele tradiționale pentru perfecționarea cadrelor didactice care activează aici. Acest eveniment, devenit prin tradiție unul obișnuit aici reprezintă de fapt un eveniment de unicat pentru Moldova: e greu să găsești în acest spațiu vreo instituție educațională, unde cineva, în mod activ, are grijă de creșterea nivelului profesional al cadrelor didactice.

 

 

Despre eficiența acestei atitudini față de resursele umane, metodele moderne de predare a limbilor străine și deosebirile care există în studierea limbilor străine în diferite țări ale lumii am discutat cu doctorul în științe pedagogice, membru asociat al Universitpății World Learning SIT Graduate Institute din Vermont, SUA, Andrei Rujinskii, care se află nu pentru întîia oară aici și are drept scop desfășurarea unor seminare și traininguri la ILTC.

 

 

- Andrei, dumneavoastră ați desfășurat seminare și traininguri în multe țări ale lumii. Se deosebesc metodele de predare a limbilor străine în fiecare dintre acestea și dacă da, atunci în ce mod?

 • - Desigur că sînt deosebiri, dar acestea nu țin de spectrul geografic ca atare, ci de diferențele culturale dintr-o țară sau alta, de mentalitatea studenților. Este necesar să ținem cont de anumite obișnuințe ale oameneilor. De exemplu, studenții din spațiul fostei URSS au mai multă nevoie de control din partea profesorilor, iar celor coreeni le este frică să spună măcar un cuvînt atunci, cînd nu sînt prea siguri de răspunsurile lor. Asemenea detalii de proces necesită introducerea unor reajustări în utilizarea metodei comunicative, utilizate la ILTC, și le solicită profesorilor o abordare mult mai flexibilă a studenților.

 

 

- Există o opinie, conform căreia una dintre cele mai eficiente metode de învățare a unei limbi străine este imersiunea lingvistică. Aceasta este adevărat?

 • - Acesta nu este un lucru atît de simplu. Imersiunea lingvistică ca metodă de învățare solicită îndeplinirea unor condiții anume. În primul rînd, persoana în cauză urmează să fie lipsită de anturajul compatrioților săi, cu care poate să comunice în limba sa maternă. În al doilea rînd, cel care studiază are nevoie de un profesor bun. O limbă străină poate fi învățată și în propria țară, iar, pentru îmbunătpțirea competențelor de comunicare, familiarizarea cu cultura și tradițiile poporului a cărui limbă se studiază, ar fi un lucru util să se meargă încolo.

 

 

- Au dreptul la existență inovațiile moderne ca, de exemplu, predarea limbilor străine prin intermediul skype-ului ? Această modalitate nu reduce din eficiența de învățare a limbii?

 • - Predarea prin intermediul skype-ului are desigur dreptul la existență, la fel ca și altă formă de învățare la distanță, dar, după părerea mea, lipsa unei comunicări pe viu scade totuși din eficiența studierii limbii. În afară de aceasta, pe parcursul orelor de curs profesorul poate urmări ce și cum scrie studentul, iar utilizarea internetului oferă mai puține posibilități în acest scop. Este altceva în cazul cînd o persoană foarte ocupată are posibilitatea să învețe astfel o limbă străină la locul său de muncă și acesta este un mare plus. Statisitca însă demonstrează că cel mai mare procent de filtrare a studenților are loc tocmai în grupele în care limba este studiată on-line.

 

 

- Există necesitatea perfecționării continue a cadrelor didactice? Cum ați aprecia nivelul de pregătire a profesorilor de la ILTC?

 • - Aș dori să menționez că fiecare din vizitele mele la ILTC este o sărbătoare. Aici există o multitudine de resurse pentru selectarea unor profesori talentați și oferirea de creștere profesională întregului colectiv. La centru a fost creată o atmosferă prietenoasă deosebită. Așa ceva nu poți întîlni atît de des în asemenea țări mici, precum este și Moldova. Impresionează în mod deosebit relațiile dintre profesori. Ochii lor sînt plini de entuziasm. Ei doresc să învețe! Aceștia vin la activitatea de training, fără a fi impuși s-o facă, și muncesc pe parcursul desfășurării lui cu cea mai mare dăruire, deși activitatea are loc în zilele lor de odihnă.

 

 

Nivelul de calificare este necesar să fie în permannență ridicat. Nu e cazul să stai pe loc: ori crești profesional, ori pierzi și din ceea ce ai achiziționat anterior. Un rol important îl are desigur și talentul de a fi profesor. Fără acea sclipire din ochi, profesorul nu poate deveni unul de bună calitate. La Centrul Internațional de Limbi Moderne căutarea de profesori talentați este un proces continuu. De exemplu, în timpul cel mai apropiat, începînd cu 17 martie și terminînd cu 28 aprilie, în fiecare sîmbătă vor avea loc traininguri pentru tineri profesori de limbă engleză. Cei mai buni dintre aceștia vor fi invitați să lucreze la centru.

Dacă vîrsta dumneavoastră este de 21+, posedați foarte bine limba engleză, scrisă și vorbită, doriți să însușiți metoda comunicativă de predare și simțiți atracția pentru activitatea de predare, vă invităm să completați un chestionar al aplicantului pe care-l puteți găsi la centrul nostru, cu sediul în str. Petru Rareș, 43. Întrebările care apar în legătură cu participarea la trainig, vă rugăm să ni le adresați la numerele de telefon 29 29 88 / 079 88 29 88

 

Vă dorim succese!

 

Calendarul

  Aprilie 2021  
Lu Ma Mi Jo Vi Du
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Zilele noastre de lucru şi de sărbători

Lista de preţuri, 2019-2020

Engleza generală/ Germana/ Româna/ Spaniola/ Rusa/ Italiana/ Adolescenţi/ Copii

Cursul durează 7,5 săptămîni, lecţiile se petrec de trei ori pe săptămînă a cîte 120 min, ceea ce constituie 44 de ore astronomice.
Limba engleză generală:

 • Orele de dimineaţă (8:30, 10:45, )
  €149 = 44 de ore pe semestru
 • Orele de seară (16:30, 18:45)
  €169 = 44 de ore pe semestru

 

Adolescenţi – € 149 = 33 de ore (1.5 ore lecţia )

Copii(5 – 7 ani) – €139 = 22 de ore pe semestru
Copii(8 – 12 ani) – €121 = 22 de ore pe semestru

Limba Română - € 149 = 44 de ore pe semestru
Germana – Adulți – €149 = 44 de ore pe semestru
Adolescenți – €149 = 33 de ore pe semestru
Copii – €109 = 22 ore pe semestru
Italiana - € 149 = 44 de ore pe semestru
Rusa - € 149 = 44 de ore pe semestru
Spaniola - € 149 = 44 de ore pe semestru

Pregătireapentru IELTS, Cambridge (FCE, CAE), TOEFL, Business English - € 189 = 44 de ore

Cusrul de pregatire pentru profesori = 500 MDL

Ore individuale (orice limbă):

 • € 18 - 1 student (60 min)
 • € 10 - 2 studenţi (60 min)
 • € 7 - 3 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 6 - 4 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 20 - TOEFL; € 18 - IELTS; € 18 - Business English
 • €16 – Lecții pe Skype

 

Reduceri:

 • Studenţi noi – 0%
 • Studenţi continui (după 2 semestre consecutive) – 3%
 • Studenţi continui (după 4 semestre consecutive) – 4%
 • Studenţi continui (după 6 semestre consecutive şi mai multe semestre) – 5%
 • Reduceri de familie – 5% pentru fiecare membru (părinţi, copii, fraţi/surori, soţ/soţie)

 

Noutăţi

ILTC: Nici un pas în urmă, nici un pas pe loc!

În ultimele zile de iarnă, care au rămas deja în urmă, la Centrul Internațional de Limbi Străine a avut loc…
Toate noutăţile
Pentru a vă înscrie la ILTC, este necesar să:
 • sunaţi la unul din telefoanele 022 29 29 88 / gsm 079 88 29 88 şi să vă programaţi pentru testare sau veni ţi în ILTC la
  st. Petru Rareş şi să vă programaţi pentru testare
 • faceţi testul în scris şi să susţineţi interviul la ora indicată
 • oferiţi informaţia necesară despre timpul orelor de studiu, convenabil dvs., şi scopul instruirii
 • vă înscrieţi în grupa de studiu
 • reglementaţi aspectele financiare
 • veniţi la ore în prima zi a semestrului (calendarul anului de învăţămînt la ILTC aici)
Top