Sistemul european de evaluare a competenţelor lingvistice

Sistemul unic de evaluare Common European Framework of Reference (Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi) descrie nivelurile de cunoaştere a limbilor în corespundere cu standardele europene, testele, examenele şi sistemul de acordare a calificărilor.

 

Documentul Consiliului Europei cu denumirea “Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi: Învăţare, Predare, Evaluare” ("Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment") reflectă rezultatele activităţii experţilor din ţările reprezentate în Consiliul Europei, începute încă în 1971, privind sistematizarea diverselor abordări referitor la predarea limbilor străine şi standartizarea evaluării nivelurilor de cunoaştere a limbii. Descrierea competenţelor arată într-o formă clară ce trebuie să posede persoana care studiază o limbă astfel, încît s-o poată utiliza în comunicare, ce cunoştinţe trebuie să dobîndească şi ce deprinderi trebuie să-şi formeze/dezvolte, ca această comunicare să fie eficientă.

 

Majoritatea instituţiilor de învăţămînt din Marea Britanie, Germania, Franţa, Spania şi din alte ţări europene utilizează acest nou sistem de evaluare a nivelului de cunoaştere a unei limbi străine, în scopul stimulării învăţării limbilor străine şi unificării criteriilor de evaluare a cunoaşterii limbii şi a culturii.

 

În afară de aceasta, sistemul rspectiv este necesar şi util celor care studiază o limbă străină atunci, cînd participă la interviurile pentru continuarea studiilor sau pentru angajarea în cîmpul muncii în ţara lor sau în străinătate.

 

International Language Training Center, urmînd noile tendinţe de învăţare a unei limbi străine, a adaptat Sistemul Unic de Evaluare, prevăzut de Common European Framework of Reference, şi, începînd cu luna ianuarie 2007, a început să elibereze studenţilor şi absolvenţţilor ILTC certificate, care confirmă nivelul atins în cunoaşterea limbilor străine, conform standardelor europene în vigoare. Astfel, studenţii de la ILTC nu vor avea probleme atunci, cînd va fi nevoie să demonstreze cunoştinţele lor de limbă străină în vreouna din ţările europene.

 

Sistemul de nivele de cunoaştere a limbii

Nivel de Referinţă

Descriere a nivelului

Nivel ILTC

A1

Breakthrough

La finele nivelului, studenţii vor putea să înţeleagă după auz cuvinte şi fraze elementare, care descriu propria lor persoană. Ei vor putea să citească cuvinte şi propoziţii simple, de exemplu, pe cele din afişe şi panouri, din paginile publicaţiilor editoriale; vor putea să alcătuiască propoziţii simple refertor la propria lor persoană, casa unde locuiesc şi cunoscuţii lor; vor putea să scrie mesaje de felicitare şi să completeze formulare cu datele lor personale.

Nivel 1

Beginner Core 1

Nivel 2

Beginner Core 2

Adolescenţi

(Beginner, Elementary)

A2

Waystage

Studenţii vor putea să înţeleagă după auz cuvinte şi fraze, care au legătură cu situaţiile cotidiene (menaj, cumpărături, serviciu, transport). Ei vor putea să citească texte mici şi simple (texte de anunţuri, meniuri, orare, scrisori). Studenţii vor putea să întreţină discuţii în limitele unor teme simple şi cunoscute deja, să povestească despre viaţa lor de fiecare zi, familie, activitate profesională.

Nivel 3

Elementary Core 1

Nivel 4

Elementary Core 2

Nivel 5

Elementary Practice

Adolescenţi

(Pre-Intermediate)

B1

Threshold

Studenţii vor putea să înţeleagă după auz conţinutul de bază al emisiunilor radio şi TV, relatate în tempou normal; să înţeleagă texte, care conţin cuvinte şi expresii întrebuinţate în diferite situaţii cotidiene şi de activitate. Studenţii vor putea să înţeleagă descrierea evenimentelor relatate, a sentimentelor şi dorinţelor exprimate în corespondenţa personală. Ei vor putea să se simtă confortabil în majoritatea situaţiilor din timpul călătoriilor; vor învăţa să descrie evenimente, să povestească subiecte de filme şi cărţi, vor putea să-şi exprime propriile opinii şi să-şi împărtăşească impresiile în corespondenţa lor personală.

Nivel 6

Pre-Intermediate Core

Nivel 7

Pre-Intermediate Practice

Nivel 8

Intermediate Core

Nivel 9

Intermediate Practice

Adolescenţi

(Intermediate)

B2

Vantage

La finele acestui nivel studenţii vor putea să înţeleagă în detaliu argumentele complexe din cadrul unor dezbateri, conţinutul majorităţii ştirilor şi a emisiunilor TV; vor învăţa să facă lectura unor articole şi publicaţii pe teme actuale, să citească din proza modernă. Comunicarea cu vorbitorii nativi nu va fi dificilă. Participînd activ la dezbateri, ei vor putea să argumenteze şi să exprime propriul lor punct de vedere. Studenţii vor putea să scrie texte detaliate şi bine structurate pe orice temă de interes, rapoarte în baza informaţiei deţinute, susţinînd sau contrazicînd punctul de vedere al autorului.

Nivel 10

Upper-Intermediate Core

Nivel 11

Upper-Intermediate Practice

Nivel 12

Pre-Advanced Core

Nivel 13

Pre-Advanced Practice

Adolescenţi

(Upper-Intermediate)

C1

Effective

Operational

Proficiency

Acest nivel este solicitat, de obicei, pentru ocuparea unui loc de muncă în companiile străine, la efectuarea studiilor de doctorat în universităţile din străinătate. Studenţii vor putea să înţeleagă uşor conţinutul emisiunilor TV şi a filmelor difuzate pe post. Pentru ei nu va prezenta vreo dificultate lectura unor articole de specialitate şi instrucţiuni, care nu au nicio legătură cu domeniul lor de activitate profesională. Studenţii vor putea să comunice liber şi eficient în orice situaţii, fără a întîmpina dificultăţi în alegerea cuvintelor; vor putea să întocmească scrisori detaliate, să scrie compuneri, rapoarte, exprimînd punctul de vedere personal privitor la subiectele abordate.

Nivel 14

Advanced Core

Advanced Conversation

TOEFL iBT

C2

Mastery

După terminarea acestui nivel, studenţii nu vor întîmpina dificultăţi la înţelegerea vorbirii după auz. Ei vor putea să citească liber toate tipurile de texte, inclusiv pe acelea care conţin expresii ideomatice; vor putea să se exprime liber, redînd toate nuanţele de sens; vor putea să întocmească scrisori cu conţinut sofisticat, să scrie rapoarte, articole, discursuri, care se caracterizează printr-o structură logică concretă; să facă rezumate şi recenzii în baza lucrărilor de specialitate sau a operelor artistice.

Nivel 15

Proficiency Course

 

Calendarul

  Septembrie 2020  
Lu Ma Mi Jo Vi Du
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Zilele noastre de lucru şi de sărbători

Lista de preţuri, 2019-2020

Engleza generală/ Germana/ Româna/ Spaniola/ Rusa/ Italiana/ Adolescenţi/ Copii

Cursul durează 7,5 săptămîni, lecţiile se petrec de trei ori pe săptămînă a cîte 120 min, ceea ce constituie 44 de ore astronomice.
Limba engleză generală:

 • Orele de dimineaţă (8:30, 10:45, )
  €149 = 44 de ore pe semestru
 • Orele de seară (16:30, 18:45)
  €169 = 44 de ore pe semestru

 

Adolescenţi – € 149 = 33 de ore (1.5 ore lecţia )

Copii(5 – 7 ani) – €139 = 22 de ore pe semestru
Copii(8 – 12 ani) – €121 = 22 de ore pe semestru

Limba Română - € 149 = 44 de ore pe semestru
Germana – Adulți – €149 = 44 de ore pe semestru
Adolescenți – €149 = 33 de ore pe semestru
Copii – €109 = 22 ore pe semestru
Italiana - € 149 = 44 de ore pe semestru
Rusa - € 149 = 44 de ore pe semestru
Spaniola - € 149 = 44 de ore pe semestru

Pregătireapentru IELTS, Cambridge (FCE, CAE), TOEFL, Business English - € 189 = 44 de ore

Cusrul de pregatire pentru profesori = 500 MDL

Ore individuale (orice limbă):

 • € 18 - 1 student (60 min)
 • € 10 - 2 studenţi (60 min)
 • € 7 - 3 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 6 - 4 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 20 - TOEFL; € 18 - IELTS; € 18 - Business English
 • €16 – Lecții pe Skype

 

Reduceri:

 • Studenţi noi – 0%
 • Studenţi continui (după 2 semestre consecutive) – 3%
 • Studenţi continui (după 4 semestre consecutive) – 4%
 • Studenţi continui (după 6 semestre consecutive şi mai multe semestre) – 5%
 • Reduceri de familie – 5% pentru fiecare membru (părinţi, copii, fraţi/surori, soţ/soţie)

 

Noutăţi

ILTC: Nici un pas în urmă, nici un pas pe loc!

În ultimele zile de iarnă, care au rămas deja în urmă, la Centrul Internațional de Limbi Străine a avut loc…
Toate noutăţile
Pentru a vă înscrie la ILTC, este necesar să:
 • sunaţi la unul din telefoanele 022 29 29 88 / gsm 079 88 29 88 şi să vă programaţi pentru testare sau veni ţi în ILTC la
  st. Petru Rareş şi să vă programaţi pentru testare
 • faceţi testul în scris şi să susţineţi interviul la ora indicată
 • oferiţi informaţia necesară despre timpul orelor de studiu, convenabil dvs., şi scopul instruirii
 • vă înscrieţi în grupa de studiu
 • reglementaţi aspectele financiare
 • veniţi la ore în prima zi a semestrului (calendarul anului de învăţămînt la ILTC aici)
Top