Cursuri de Limbă rusă

Cursul de Limbă Rusă nivel de Bază

Cursul de Limbă Rusă nivel de Bază este destinat celor care doresc să înceapă a comunica în limba rusă. Programa cursului general pentru străini contribuie la formarea competenţelor lingvistice de bază ale studenţilor: vorbire şi scriere, citire şi ascultare (înţelegere după auz). Ea este prevăzută pentru studierea limbii ruse pe parcursul a 4 semestre, de la nivelul Începători pînă la nivelul Intermediar.

Cursul de Limbă Rusă nivel de Bază la ILTC este o posibilitate unică pentru învăţarea limbii într-o perioadă scurtă de timp. După terminarea acestui curs, veţi putea înţelege şi veţi putea vorbi în limba rusă, veţi însuşi noţiunile gramaticale de bază şi veţi depăşi barierele psihologice de comunicare. Timp minim, rezultate maxime!

Limba rusă ca limbă străină la ILTC: sistemul pe nivele

Nivelul 1

Nivelul 1 este destinat învăţării active a vocabularului de bază şi a celui mai des utilizat, a regulilor de lectură şi de pronunţie. Sînt studiate structurile gramaticale de bază necesare pentru exprimarea gîndurilor proprii într-un mod simplu. După terminarea acestui nivel, persoana care studiază are cunoştinţe de bază în limba rusă, se poate orienta în mediul lingvistic, posedă competenţe de comunicare orală.

Nivelele 2 şi 3

La această etapă se acordă atenţie îmbogăţirii vocabularului şi se studiază anume acela care poate fi utilizat în diverse situaţii cotidiene. Studenţii sînt familiarizaţi de asemenea cu noţiunile gramaticale de bază şi cele lexicale ale limbii, îşi formează competenţe de exprimare liberă a propriilor gînduri, în formă scrisă şi orală.

Nivelele 4, 5 şi 6

În cadrul ultimelor trei nivele sînt dezvoltate competenţele de vorbire fluentă, se studiază lexicul special, sînt însuşite anumite subtilităţi gramaticale. După terminarea acestor nivele, beneficiarii cursurilor pot face lecturi de beletristică şi publicistică, se simt confortabil în mediul lingvistic.

După terminarea fiecărui nivel, ascultătorii cursului susţin un examen şi primesc certificatul standard al ILTC, care confirmă nivelul de cunoaştere a limbii ruse.

DESCRIEREA CURSULUI:

Durata:

6 nivele

nivelul 1 durează 1 semestru şi constituie 7,5 săptămîni

1 semestru include 44 de ore astronomice

Orarul activităţilor:

2 ore de curs de 3 ori pe săptămînă

Costul unui semestru:

149 euro

Dacă începeţi studierea limbii ruse „de la zero”, tot cursul va dura un an şi jumătate. Dacă aveţi deja un anumit nivel de cunoştinţe, acesta va fi mai scurt.

 

Calendarul

  Martie 2021  
Lu Ma Mi Jo Vi Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Zilele noastre de lucru şi de sărbători

Lista de preţuri, 2019-2020

Engleza generală/ Germana/ Româna/ Spaniola/ Rusa/ Italiana/ Adolescenţi/ Copii

Cursul durează 7,5 săptămîni, lecţiile se petrec de trei ori pe săptămînă a cîte 120 min, ceea ce constituie 44 de ore astronomice.
Limba engleză generală:

 • Orele de dimineaţă (8:30, 10:45, )
  €149 = 44 de ore pe semestru
 • Orele de seară (16:30, 18:45)
  €169 = 44 de ore pe semestru

 

Adolescenţi – € 149 = 33 de ore (1.5 ore lecţia )

Copii(5 – 7 ani) – €139 = 22 de ore pe semestru
Copii(8 – 12 ani) – €121 = 22 de ore pe semestru

Limba Română - € 149 = 44 de ore pe semestru
Germana – Adulți – €149 = 44 de ore pe semestru
Adolescenți – €149 = 33 de ore pe semestru
Copii – €109 = 22 ore pe semestru
Italiana - € 149 = 44 de ore pe semestru
Rusa - € 149 = 44 de ore pe semestru
Spaniola - € 149 = 44 de ore pe semestru

Pregătireapentru IELTS, Cambridge (FCE, CAE), TOEFL, Business English - € 189 = 44 de ore

Cusrul de pregatire pentru profesori = 500 MDL

Ore individuale (orice limbă):

 • € 18 - 1 student (60 min)
 • € 10 - 2 studenţi (60 min)
 • € 7 - 3 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 6 - 4 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 20 - TOEFL; € 18 - IELTS; € 18 - Business English
 • €16 – Lecții pe Skype

 

Reduceri:

 • Studenţi noi – 0%
 • Studenţi continui (după 2 semestre consecutive) – 3%
 • Studenţi continui (după 4 semestre consecutive) – 4%
 • Studenţi continui (după 6 semestre consecutive şi mai multe semestre) – 5%
 • Reduceri de familie – 5% pentru fiecare membru (părinţi, copii, fraţi/surori, soţ/soţie)

 

Сертификаты

 

Каждый студент, успешно закончивший семестр, посетивший не менее 75% занятий и успешно сдавший итоговый экзамен, получает Аттестат о Посещаемости (Certificate of attendance) или Аттестат Успеваемости (Certificate of Achievement). Сертификаты ILTC одобрены Министерством Образования и Молодежи Республики Молдова.

Международный центр иностранных языков, согласно рекомендациям Совета Европы и новым тенденциям в изучении иностранных языков, адаптировал Единую систему оценок Common European Framework     of Reference (Общеевропейские Компетенции Владения Иностранным Языком), и, начиная с января 2007 года, все сертификаты, выдаваемые студентам и выпускникам ILTC, обозначают достигнутый уровень владения иностранным языком в соответствии с европейскими стандартами. Таким образом, у студентов ILTC не будет проблем с подтверждением своих языковых знаний в Европе.

 

 

Noutăţi

ILTC: Nici un pas în urmă, nici un pas pe loc!

În ultimele zile de iarnă, care au rămas deja în urmă, la Centrul Internațional de Limbi Străine a avut loc…
Toate noutăţile
Pentru a vă înscrie la ILTC, este necesar să:
 • sunaţi la unul din telefoanele 022 29 29 88 / gsm 079 88 29 88 şi să vă programaţi pentru testare sau veni ţi în ILTC la
  st. Petru Rareş şi să vă programaţi pentru testare
 • faceţi testul în scris şi să susţineţi interviul la ora indicată
 • oferiţi informaţia necesară despre timpul orelor de studiu, convenabil dvs., şi scopul instruirii
 • vă înscrieţi în grupa de studiu
 • reglementaţi aspectele financiare
 • veniţi la ore în prima zi a semestrului (calendarul anului de învăţămînt la ILTC aici)
Top